Campaign for saving cultural heritage

Представяме проблемите на опазването на старините на България, публична държавна собственост,  подложени през изминалите 25 години на небивала разруха и безстопанственост, породени от новите социални и икономически условия: съзнателен погром над археологическите обекти - източник на изключителни паметници за нелегалния трафик и пазар, неефективна система на опазване, ликвидирана самостоятелност и творческа свобода на научните и  културни институции и творци в системата на опазване, подмяна на международните принципи и документи в опазването, злоупотреба с европейските фондове, източване на наследството ни като източник за устойчиво развитие.

alert us

for a monument in danger

articles

Partners