Декларация за обсъждане на неправомерни намеси по значими обекти на културното наследство

Декларация за обсъждане на неправомерни намеси по значими обекти на културното наследство

 

До:

ЮНЕСКО
ИКОМОС-Париж
Европейски парламент
Съвет на Европа
Европейска Археологическа асоциация
Комисия по култура – Народно събрание на РБ
Бойко Борисов,
Министър-пре ...

По-стари предлагани изменения на ЗКН

                 

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

международен съвет  за паметниците на културата и забележите ...

По-стари предлагани изменения на ЗКН

До

Г-н Росен Плевнелиев

Президент на Р. България

 

До

Г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Р. България

 

До

Г-жа Даниела Петрова

Председател на комисия по култура

Народно събание на Р. България

 

До

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПАМЕТНИЦИТЕ – 5. ІІ. 2015 Г.

Проф. Диана Гергова (НИМ):

Споделя, че и БНК на ИКОМОС са имали намерение за конференция и, че идеята има подкрепата на ИКОМОС. ИКОМОС може да намери и покани експерти от чужбина. Обсъжда се и датата – 10-20 май 2015 г.

Емилия Калева(БМК на ИКОМОС):

За финансовия ас ...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ ТЕКСТОВЕ КЪМ ЗКН

 

 

Чл. 7. (1) Културните ценности, представляващи културното наследство на Р. България, са нематериално и материално свидетелство за човешката дейност със съществено значение за историята, науката, културата и изкуството на страната.

Чл. 7. (2) Материалните културни ценности са ...