Средновековна църква в с. Горско ново село

Поредният безценен паметник, който изчезва

Църквата е открита от иманяри през 2002 г. Официалните археологически проучвания  започват през 2004 г. Ръководители на екипа са Йордан Алексиев и Константин Дочев. Според проучванията църквата се датира от XIII век. Стенописите на църквата са добре запазени и са подобни на тези от църквите на Трапезица. В северната част на предверието на църквата е намерен гроб на дете – предполага се, че детето е било на ктитора на църквата  или на заможно семейство. Археолозите предполагат, че църквата е от времето на цар Иван Асен II.

Църквата е еднокорабна, едноапсидна, притвор с вход от юг и от изток.  Разкопките на мястото до този момент не могат да разкрият на кой светец е посветена църквата и дали е част от по-голям комплекс.

Ценни находки около църквата със сигурност е имало, но след набезите на иманярите археолозите са открили само две византийски монети от началото на XIV век, сребърен наушник и сребърна закопчалка за книги. Предвидено е през 2005 година отново да има разкопки, но те не се осъществяват.

Стенописните фрагменти, които са успели да се запазят са изключително ценни. Запазено е изображение на царска двойка, вероятно ктиторите на църквата, върху северната стена на наоса. Има съхранени изображения и в  притвора. Върху една от стените има камък със български надпис, който гласи: „Под мрамора (са) душите. Упокой Господи”

Снимките, представени тук са от 2009 г. и тъй като паметника не търпи абсолютно никаква консервация в момената, вероятно видът на стенописите е в още по-лошо състояние.