Средновековен град-крепост Хоталич

На 4 километра северно от град Севлиево е разположен средновековният град-крепост Хоталич. Създаден е през V-VI век като военно укрепление, а през  X век е възстановен от българската държава, която започнала да изгражда укрепително съоръжение, с което да брани страната от варварски нападения от север и от Византия на юг. Заради внушителните си размери, през средновековието Хоталич се е нареждал по значение сред градовете-крепости Търново, Плиска, Преслав, Шумен и др. Сведения за Хоталич се откриват  само в един единствен средновековен каменен строителен  надпис („Съгради този храм Гено от Хотел и Петър Търнов лято 67...”). По-късно в турските административни документи градът е вписван като Хоталич. И Севлиево се е наричало Хоталич („крепостта Хоталич и долния Хоталич”). През 1618 г. в документи градът е отбелязан като Селви. Предполага се, че когато турците завземат Северна България разрушават крепостта Хоталич и прогонват населението. То се заселва в долния Хоталич, наричайки го Серви – Селви (Севлиево). Постепенно градът се разраства и привлича населението от крепостта Хоталич и околните селища.

Позицията на Хоталич е дълго търсена от учени и изследователи. След като се проучват няколко погрешни обекта, чак през 1979 г. съвсем случайно, при залесяване на месността Джевизили бунар, която се намира на около 4 км северозападно от град Севлиево, работници от Горското стопанство откриват каменни зидове. Веднага са започнати спасителни разкопки. През 1981 г. започват цялостните разкопки на Хоталич.

Няколко десетилетия  крепостта се проучва и е един от най-добре експонираните археологически обекти в България. Три църкви, близо 90 жилищни и стопански постройки са открити и разкопани, както в, така и извън очертанията на крепостните стени. Във външния град сградите са разположени в четири „квартала”.  Заради денивелацията на терена жилищата били полувкопани в стръмния склон от северната си страна, а доизграждани от юг. От камъни споени с хоросан са били изработени каменните стени, ограждащи крепостта и външния град. В резултат на археологическите ракопки са проучени  900 метра крепостни стени, запазени  във височина до 3 м. и пет порти. Над цялата местност се издига четириъгълна кула, осигуряваща пряк поглед върху всички околни крепости.  Разкрити са три църкви – в западния край на долния град е проучена  една византийска базилика от V век, българска еднокорабна църква от X век и една църква намираща се в източната част на външния град. Целият монетен материал, керамиката открита в Хоталич както и други доказателства говорят за това, че в града е имало уседнал живот от края на X век до средата на XVII век. Хоталич е разположен на обща площ от около 60 дка и се разделя на цитадела или горен град, който е силно укрепен, и долен град – изграден върху площ от около 45 дка, разделен на четири квартала с три църкви, собствени укрепления и входове. 900 експоната обвързани с местния бит, изкуство и търговия са представени в експозицията на Севлиевския Исторически музей . Досега са разкрити и 86 запазени каменни жилища, работилници, църкви и некрополи. В хоталич са открити пещи за топене на метал, за битова и строителна керамика , ковашки и оръжейни работилници, както и 2944 медни монети, сечени в Константинопол през  XII век и 146 български монети. Над 130 християнски средновековни гроба са открити в Хоталич и разкриват богат погребален инвентар – гривни, накити, обеци, пръстени, кръстове и др.

В крепостната част на града са запазени болярско жилище (с неправилна четириъгълна  форма, двуетажно) и малка семейна болярска църква.

От 1994 г. Хоталич е обявен за паметник на културата с национално значение. Крепостта е една от най-добре поддържаните и консервираните в България.

По програма „Регионално  развитие 2007 – 2013”, приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”. Неговата стойност е малко над 5 млн. лв.

Екип от специалисти изготвя проекта свързан с възстановяването и консервацията на част от сградите в Хоталич. „Реставрирани са три жилищни сгради, в които са експонирани предмети, показващи бита на Хоталич от XIV век. Източната, западната и северната крепостна порта са в автентичния си вид, консервирани са североизточната крепостна кула и църквите. Пешеходните пътеки и панорамни площадки улесняват туриста да разгледа внимателно всичко, което привлича любопитството му. Туристическите пътеки повтарят предполагаемата средновековна улична мрежа. Атрактивна е екстремната пешеходна пътека, свързваща източния квартал на подградието (долния град) с крепостта.”

„В района на долния град е изграден ...информационен център, предлагащ множество информационни материали...Практично са предвидени изградените зали за изложби, семинари, обучения.”...

/ http://www.hotalich.bg/index.php/component/k2/item/80-valentina-raikova-hotalich-moeto-patuvane-v-srednovekovieto /